خسرو و شیرین – میبدی

خسرو و شیرین

خسرو و شیرین – میبدی

12,000 تومان

منظومه ی زیبا و شنیدنی خسرو و شیرین

نظامی گنجوی

راوی: میبدی

در چهار منزل

سنجش

به اشتراک گذاری این محصول

معرفی کتاب صوتی خسرو و شیرین

کتاب صوتی خسرو و شیرین از منظومه‌ی خسرو و شیرین نظامی گنجوی برگرفته شده است.

این منظومه، داستان عشق خسرو پرویز پادشاه بزرگ شاهنشاهی ساسانی و شاهزاده ارمنی، شیرین، که بعدها ملکه‌ی ارمنستان می‌شود را روایت می‌کند. این داستان را به غیر از نظامی، فردوسی در شاهنامه و شاعران دیگر هم آورده‌اند و نسخه‌های مختلفی از آن با عنوان‌های «شیرین و فرهاد» هم موجود است.

در قسمتی از کتاب صوتی خسرو و شیرین می‌شنویم:

شبی تاریک نور از ماه برده *** فلک را غول وار از راه برده

زمانه با هزاران دست بی‌زور *** فلک با صد هزاران دیده شبکور

شهنشه پای را با بند زرین *** نهاده بر دو سیمین ساق شیرین

بت زنجر موی از سیمگون دست *** به زنجیر زرش بر مهره می‌بست

ز شفقت ساق‌های بند سایش *** همی مالید و می‌بوسید پایش

حکایت‌های مهرانگیز می‌گفت *** که بر بانگ حکایت خوش توان خفت

به هر لفظی دهن پر نوش می‌داشت *** بر آواز شهنشه گوش می‌داشت

چو خسرو خفت و کمتر شد جوابش *** به شیرین در سرایت کرد خوابش

دو یار نازنین در خواب رفته *** فلک بیدار و از چشم آب رفته

جهان می‌گفت کامد فتنه سرمست *** سیاهی بر لبش مسمار می‌بست

فرود آمد ز روزن دیو چهری *** نبوده در سرشتش هیچ مهری

چو قصاب از غضب خونی نشانی *** چو نفاط از بروت آتش‌فشانی

چو دزد خانه بر کالا همی جست *** سریر شاه را بالا همی جست

به بالین شه آمد تیغ در مشت *** جگرگاهش درید و شمع را کشت

چنان زد بر جگرگاهش سر تیغ *** که خون برجست ازو چون آتش از میغ

چو از ماهی جدا کرد آفتابی *** برون زد سر ز روزن چون عقابی

دیدگا ها

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفر باشید برای بررسی “خسرو و شیرین – میبدی”